Εταιρεία


Η εταιρεία ΙΝΤΕΡΚΑΠΑ ΕΠΕ δημιουργήθηκε το 2003. Στο μετοχικό κεφάλαιο μετέχει η εταιρεία ΚΑΠΑΧΗΜ ΑΒΕΕ.

Έδρα της εταιρείας σε ιδιόκτητο οικόπεδο, είναι το βιομηχανικό πάρκο θεσσαλονίκης, ένα από τα πιο σύγχρονα της ελλάδας. Η εταιρεία διαθέτει  ιδιόκτητα φορτηγά-βυτία τελευταίας τεχνολογίας, εξοπλισμένα με ADR καθώς και εκπαιδευμένους και με πιστοποιητικό ADR οδηγούς.

Αντικείμενο της εταιρείας είναι η εμπορία, αποθήκευση και διακίνηση χημικών προιόντων βιομηχανικής χρήσης.
Δραστηροποιούμαστε σε όλους σχεδόν τους κλάδους της βιομηχανίας, όπως Γαλβανιστήρια, Βιομηχανίες τροφίμων, Παραγωγή BIODIESEL, Ελαιουργίες, Ζυθοποιϊες και εκκοκκιστήρια.

Βασική αρχή της εταιρείας μας είναι η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών μας, όσο αφορά στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Η γνώση της αγοράς και η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού μας, εγγυάται την ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Η εταιρεία ειναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 καθώς και κατά του Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης LRQA (Lloyd’s Register Quality Assurance).